Skip to main content

Relacións institucionais

ADECOSE, un papel clave no

sector asegurador español

ADECOSE desempeña un papel clave no sector porque é un interlocutor directo coa Administración, compañías aseguradoras, asociacións do sector e partidos políticos. Grazas a esta función, dá a coñecer as iniciativas do sector con carácter de aplicación obrigatoria.

O principal obxectivo é influír en materias lexislativas de gran relevancia para o sector desde o comezo da súa elaboración. Para iso, convén estar en contacto permanente cos reguladores nacionais e europeos.

REUNIÓNS CON GRUPOS POLÍTICOS

Exercemos unha actuación decisiva con grupos políticos para que as nosas propostas se teñan en conta nunha parte importante da normativa relativa ao sector asegurador en España. Para iso, estamos en contacto periódico cos representantes dos partidos políticos, especialmente os adheridos á Comisión de Economía e Empresa do Congreso dos Deputados e do Senado.

XUNTA CONSULTIVA DE SEGUROS E FONDOS DE PENSIÓNS

ADECOSE ocupa un lugar privilexiado na análise da normativa do sector ao ostentar unha vogalía da Xunta Consultiva de Seguros e Fondos de Pensións, un órgano que asesora o Ministerio de Economía e Competitividade nos asuntos que afectan á ordenación, supervisión e solvencia dos seguros privados, plans e fondos de pensións, e mediación de seguros privados.

ADECOSE na esfera internacional

A nosa Asociación desenvolve unha actividade destacada a nivel europeo e internacional. O seu punto álxido foi a elección de Juan Ramón Plá, tesoureiro da Asociación e representante da Área Internacional, como presidente da Federación Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR). Tamén destaca a súa presenza activa no Grupo de Interese de Seguros e Reaseguros en representación de BIPAR.

NORMATIVA

Un dos obxectivos da Asociación é formar parte activa da regulación que emana das Institucións comunitaria para que se corresponda o máximo posible cos intereses do sector. Para iso, ADECOSE participa na presidencia e no Comité de Directores de BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros), así como no Grupo de Interese de Seguros e Reaseguros da Autoridade Europea de Seguros e Pensións de Xubilación (EIOPA).

REDE DE CONTACTOS

Nun medio cada vez máis globalizado, a existencia dunha rede internacional supón un valor estratéxico para os asociados, que poden acceder a contactos profesionais no exterior: BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros), COPAPROSE (Confederación Panamericana de Produtores de Seguros) e WFII (Federación Mundial de Mediadores de Seguros).

ADECOSE é o referente na mediación de seguros en asuntos internacionais

Juan Ramón Plá, o noso tesoureiro, ostenta a presidencia da Federación Europea BIPAR e é o único español presente no Grupo de Seguros e Reaseguros da Autoridade Europea de Seguros (EIOPA).

Conocer máis