Skip to main content

Obxectividade, ética, transparencia e servizo

ADECOSE es una asociación independiente fundada en 1977 con el objetivo de defender los intereses de las corredurías de seguros y reaseguros. Agrupa a empresas líderes del sector de la mediación de seguros cuyo común denominador es su estructura y capacidad competitiva.

ADECOSE reúne empresas líderes no sector da mediación de seguros cun denominador común: a súa estrutura e capacidade competitiva. O carácter profesional dos nosos asociados permítenos consolidarnos como interlocutor cualificado e influínte perante a Administración e o mercado asegurador a nivel nacional e europeo.

A Asociación forma parte da Xunta Consultiva de Seguros e Fondos de Pensións mediante unha vogalía que ostenta o noso presidente, Martín Navaz, e que nos concede un lugar privilexiado para a análise da normativa do sector.

Ademais, ocupamos a presidencia de BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros) e pertencemos ao Grupo de Seguros e Reaseguros da Autoridade Europea de Seguros (EIOPA) mediante o noso tesoureiro, Juan Ramón Plá.

Sé membro

Incorporamos a corretoría do reaseguro español.

Na Asemblea Xeral Ordinaria, celebrada o 23 de xuño de 2020, ratificouse a incorporación de ASECORE (Asociación Española de Corretorías de Reaseguros) como asociada institucional de ADECOSE. Con esta incorporación, ADECOSE compila no seu seo case ao 100 % das corretorías de seguros e reaseguros.

Misión estratéxica: Defendemos os intereses das corretorías de seguros e reaseguros

O noso obxectivo é defender os intereses das corretorías de seguros e reaseguros que compoñen ADECOSE mediante o respecto e afondamento dos valores de liberdade, independencia, obxectividade e ética, así como a través do servizo prestado aos asociados.

Visión empresarial: Outorgámoslle un carácter profesional ao sector da mediación

O panorama actual esixe unha cultura nova de xestión do risco empresarial. Esta precisa unha perspectiva máis profesional, unha maior transparencia e independencia e un grao máis alto de información e protección de cara aos consumidores. Como asociación líder e máis representativa do sector, temos unha meta moi clara para os vindeiros anos: ser o aliado das corretorías de seguros e reaseguros a fin de potenciar a súa mellora profesional e empresarial.

Obxectivos claros

Defensa dos intereses das corretorías asociadas

Representamos e exercemos a defensa común dos intereses das nosas corretorías asociadas perante a Administración e outros sectores económicos e sociais de conformidade cos Estatutos da Asociación.

Innovación e internacionalización

Promovemos a innovación dentro da mediación, así como a creación de servizos e redes de carácter internacional que permitan a interrelación e o intercambio empresarial.

Posta en valor da figura do corretor

Difundimos a importancia das funcións das corretorías en relación co asesoramento na xestión de riscos. O noso obxectivo é que o conxunto da sociedade recoñeza o seu valor.

Contamos cunha estrutura organizativa altamente profesional

Ver organización

Código de Conduta

Cumprimento normativo

Cumprimos as leis e os criterios normativos aplicables e poñemos os medios necesarios para que os nosos colaboradores coñezan as súas obrigas e dereitos.

Calidade e obxectividade

Traballamos de acordo coas premisas de calidade e obxectividade na defensa do cliente, tendo en conta as súas circunstancias e protexendo os seus intereses.

Profesionalidade e honestidade

Gardamos un estrito segredo profesional e, na nosa relación con clientes e aseguradoras, fornecémoslles a información necesaria de maneira clara, veraz e honesta.

Ética e independencia

Buscamos a ética nas relacións con clientes, aseguradoras e provedores, así como un criterio profesional independente.

Estatutos de ADECOSE

Os nosos estatutos recollen os dereitos e as obrigas das nosas corretorías asociadas, ademais do funcionamento da Xunta Directiva.

Descargar Estatutos