Skip to main content

Impulsamos iniciativas do sector asegurador e participamos nelas

Apostamos pola innovación

Estándar EIAC

EIAC é un estándar de intercambio de información entre aseguradoras e corretores que normaliza todas as comunicación entre ámbolos dous actores e mellora a produtividade e a competitividade. Este sistema ofrece grandes vantaxes:

  • Proporciona unha eficiencia maior posto que reduce tempos e custos e mellora a calidade do servizo.
  • Garante a fiabilidade da información que se comparte entre corretorías e aseguradoras.
  • Permite dispoñer das cifras de negocio de cada corretor en tempo real.

Proyecto CIMA

O estándar EIAC non sería posible sen a Plataforma de Conectividade e Servizos CIMA. Trátase dunha plataforma básica para acelerar a súa aplicación, coñecer a situación real da utilización deste estándar, verificar a calidade da información que se intercambia e garantir o cumprimento dos seus formatos e normas de uso.

Fomentamos a Guía para o procesamento de datos de clientes do corretor

A guía de prácticas recomendadas Principios sobre o procesamento de datos de tomadores de seguros en pólizas que intervén o corretor de seguros ás entidades aseguradoras establece unhas bases orientativas para o procesamento de datos dos tomadores de seguros que fan as entidades aseguradoras.

A meirande parte das entidades aseguradoras adheríronse a esta guía, que ten o obxectivo de fomentar a transparencia e a confianza na relación entre ambas partes, mantendo sempre a referencia do corretor ou da corretoría perante o seu cliente.

Redactamos acordos únicos no mercado

Cartas de Condicións

ADECOSE negocia estes acordos de colaboración con carácter exclusivo con aseguradoras que representan o 90 % das primas intermediadas polos asociados. Estes enmárcanse nos pactos que as aseguradoras e as corretorías acordan libremente e que rexen as relacións entre ambas partes de conformidade coa normativa de distribución de seguros.

As Cartas de Condicións permiten que as aseguradoras e as corretorías asociadas que así o subscriban de forma voluntaria senten uns principios básicos de actuación nun marco de confianza e seguridade xurídica. Estes contratos establecen, entre outros logros, un criterio único no cambio da posición mediadora nunha cuestión que suscita tanta controversia.

Acordo con máis de 60 aseguradoras.

Incremento da seguridade xurídica.

Criterio no cambio da posición mediadora.

Adaptación á normativa de distribución.

Guías de sinistros

A Guía de Prácticas Recomendadas na Xestión de Sinistros que redactou ADECOSE establece un decálogo de obrigas para as aseguradoras e as corretorías da Asociación. 

Esta guía implica a obriga de que ambas partes cumpran unhas determinadas regras de estrutura, operativa e información na xestión do sinistro co único obxectivo de ofrecerlles o mellor servizo aos clientes.