Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.

X

Ser Socio

Requisitos

Poderán acceder á Asociación aquelas Sociedades de Corredorías que cumpran os seguintes requisitos:

  • Cumprir cos requisitos da normativa legal vixente para o exercicio da actividade.
  • A Sociedade membro deberá dirixir un escrito á Asociación designando a persoa que a representaría para todos os efectos.
  • Dispor, o solicitante, da infraestrutura necesaria para o libre e independente exercicio da súa actividade.
  • Esíxese un mínimo de experiencia profesional de TRES ANOS á Corredoría ou ao representante da mesma.
  • Abonar a cota de entrada que estableza a Xunta Directiva.
  • Asumir o compromiso de cumprir o Código de Conduta da Asociación.

 

Cotas do exercicio 2015

A cota para todos os membros queda fixada na cantidade de 3.300€