Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.

X

Código de Conducta

CÓDIGO DE CONDUTA DE ADECOSE

(Aprobado en Xunta Directiva o 11 de abril de 2007)

A liberdade e independencia son principios fundamentais que ha de asumir toda corredoría membro de ADECOSE.

Así mesmo, os valores fundacionais da asociación, plenamente vixentes hoxe en día, son: obxectividade, ética, transparencia e calidade de servizo ao cliente.

Estes principios e valores fundacionais concrétanse nas seguintes obrigacións:

  1. realizar unha análise de riscos profesional e suficiente como para poder recomendar aos clientes os seguros que mellor se adecúen ás súas necesidades.
  2. informar ao cliente sobre os seus dereitos e obrigacións en relación cos contratos de seguros subscritos pola súa mediación profesional.
  3. asistir ao cliente sobre calquera dereito derivado da contratación do seguro, en particular na xestión de sinistros.
  4. respectar en todo momento o mandato e directrices marcadas polo cliente.
  5. gardar o segredo profesional.
  6. promover solucións amigables en caso de discrepancias entre os clientes e as entidades aseguradoras.
  7. asumir o compromiso de formar adecuadamente aos empregados, tanto ao persoal propio como aos colaboradores e ofrecer así un servizo de calidade e valor engadido ao cliente.
  8. manter a ética na súa actividade profesional en relación cos clientes, asegurados e provedores.
  9. proporcionar en todo momento información clara, veraz e honesta de calquera modificación que chegue ao seu coñecemento, tanto aos clientes, como ás aseguradoras, sempre que teña transcendencia na súa relación contractual.
  10. promover a transparencia nas súas relacións co cliente e as aseguradoras.

Todo asociado a Adecose adhírese expresamente a este código e comprométese a respectalo.