Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.

X

Codi de Conducta

CODI DE CONDUCTA D'ADECOSE

(Aprovat en Junta Directiva l'11 de abril de 2007)

La llibertat i independència són principis fonamentals que ha de assumir tota corredoria membre d'ADECOSE.

Així mateix, els valors fundacionals de l'associació, plenament vigents avui en dia, són: objectivitat, ètica, transparència i qualitat de servei al client.

Aquests principis i valors fundacionals es concreten en les obligacions següents:

  1. dur a terme una anàlisi de riscs professional i suficient com per a poder recomanar als clientes les assegurances que s'adeqüin millor a les seves necessitats.
  2. informar el client sobre els seus drets i obligacions en relació amb els contractes d'assegurances subscrits amb la seva mediació professional.
  3. assistir el client en relació amb qualsevol dret derivat de la contractació de l'assegurança; en particular, en la gestió de sinistres.
  4. respectar en tot moment el mandat i les directrius assenyalades pel client.
  5. guardar el secret professional.
  6. promoure solucions amistoses en cas de discrepàncies entre els clientes i les entitats asseguradores.
  7. assumir el compromís de formar adequadament els empleats, tant pel que fa al personal propi com als col·laboradors, i oferir, d'aquesta manera, un servei de qualitat i valor afegit al client.
  8. mantenir l'ètica en la seva activitat professional en relació amb els clients, assegurats i proveïdors.
  9. proporcionar en tot moment informació clara, veraç i honesta de qualsevol modificació que arribi al seu coneixement, tant pel que fa als clients com a les asseguradores, sempre que tingui transcendència el la seva relació contractual.
  10. promoure la transparència en les seves relacions amb el client i les asseguradores.

Tots els associats a Adecose s'adhereixen expressament a aquest codi i es comprometen a respectar‑lo.