Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación en nuestro sitio. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.

X

Adecose

Asociación Española de Corredurías de Seguros

Missió

Defensar els interessos de les corredories d´assegurances

ADECOSE es una associació independent fundada el 1977 amb l’objectiu de defensar els interessos de las corredories d’assegurances. Agrupa empreses líders del sector de la mediació d’assegurances el comú denominador de les quals és la seva estructura i capacitat competitiva.

La categoria professional i empresarial dels associats i la seva activa participació permeten a ADECOSE influir en el sector de la mediació d’assegurances i consolidar-s’hi com a interlocutor qualificat davant l’Administració i el mercat assegurador.

Visió

Professionalització del sector de la mediació

El panorama actual exigeix una nova cultura de gestió del risc empresarial que requereix una més gran professionalització, transparència i independència, com també més informació i protecció al consumidor.

Objectius

Defensa dels interessos dels associats

Representar i exercir la defensa comuna dels interessos de las corredories associades, respecte a l’Administració i a d’altres sectors econòmics i socials, d’acord amb les normes contingudes en els estatuts.

Innovació e internacionalització

Promoure la innovació en el sector de la mediació d’assegurances i la creació de serveis i xarxes de caràcter internacional que permetin la interrelació i l’intercanvi empresarial.

 

 

Àmplia representativitat

 

Servir de via d’expressió de la voluntat comuna dels seus associats, envers els diversos organismes de l’Administració Pública i el mercat assegurador, com també davant de qualsevol entitat d’àmbit internacional.

Posar en relleu la funció de la corredoria d’asseg

Difondre les funcions de la corredoria d’assegurances en relació amb l’assessorament en la gerència de riscs, com també que se’n reconegui el seu valor davant la societat en general.

Valors

Objectivitat, ètica, transparència i servei

Aquests valors fundacionals, juntament amb els principis de llibertat i independència, són els fonaments del Codi de Conducta d’ADECOSE, que tots els associats han d’assumir.

Objectivitat

 

Dur a terme una anàlisi professional dels riscs que permeti assessorar el client sobre la cobertura de les assegurances que s’adequa millor a les seves necessitats.

 

Ètica

Mantenir els més alts estàndards en l’activitat professional i proporcionar en tot moment informació clara, veraç i honesta.

Transparència

Informar el client sobre els seus drets i obligacions en relació amb els contractes subscrits i promoure la transparència en les seves relacions entre aquest i el mercat assegurador.

Servei

 

Oferir un servei de qualitat, afegint valor al client mitjançant una xarxa de professionals experts en el seu sector.