Skip to main content

Per què ser soci d’ADECOSE?

Les nostres corredories associades poden gaudir de grans beneficis

Documentació i informes

Elaborem guies, informes, acords i documentació jurídico-pràctica d’interès per als socis, entre els quals destaquen les Cartes de condicions.

Serveis interns

Mantenim un contacte constant amb el soci per resoldre consultes i oferir actualitzacions legislatives i resolucions judicials.

Relacions institucionals

Intervenim en converses amb els reguladors nacionals i europeus per influir en matèries legislatives des de l’inici de l’elaboració.

Comunicació

Invertim en comunicació interna i externa per mantenir informats els nostres socis sobre l’última actualitat del sector assegurador.

Formació

Oferim als professionals de les corredories associades un Programa de desenvolupament directiu amb diverses matèries encaminades a afavorir l’acompliment de la seva tasca en llocs de direcció.

Serveis externs

Oferim servei d’atenció al client, prevenció de blanqueig de capitals i formació obligatòria en mediació d’assegurances.

Requisits per ser

soci d’ADECOSE

1

Normativa

Complir amb els requisits de la normativa legal vigent per a l'exercici de l’activitat.
2

Dirigir un escrit

La societat membre haurà de trametre un escrit a l’Associació designant la persona que la representaria a tots els efectes.
3

Insfraestructura

Disposar de la infraestructura necessària per a l’exercici lliure i independent de l’activitat.
4

Experiència mínima

Exigim una experiència professional mínima de TRES ANYS a la corredoria o al representant d’aquesta.
5

Quota

Abonar la quota d’entrada que estableixi la Junta Directiva.
6

Compromís

Assumir el compromís de complir el Codi de conducta de l’Associació.

Contacta amb nosaltres per obtenir més informació sobre ser soci d’ADECOSE

    Descarrega’t els estatuts

    Estatuts ADECOSE (PDF)