Skip to main content

Objectivitat, ètica, transparència i servei

ADECOSE agrupa empreses líders del sector de la mediació d’assegurances que tenen com a denominador comú l’estructura i la capacitat competitiva. La professionalitat dels nostres socis ens permet consolidar-nos com a interlocutor qualificat i influent davant de l’Administració i el mercat assegurador a nivell nacional i europeu.

L’Associació forma part de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de pensions a través d’una vocalia que ostenta el nostre president, Martín Navaz, amb la qual ocupem un lloc privilegiat per a l’anàlisi de la normativa del sector. 

També ostentem la presidència de BIPAR (Federació Europea d’Intermediaris d’Assegurances) i pertanyem al Grup d’Assegurances i Reassegurances de l’Autoritat Europea d’Assegurances (EIOPA) per mitjà del nostre tresorer, Juan Ramón Plá.

Ser soci

Incorporem al brokerage de les reassegurances a Espanya.

A l’Assemblea General Ordinària celebrada el 23 de juny de 2020, es va ratificar la incorporació d’ASECORE (Associació Espanyola de Corredories de Reassegurances) com a soci institucional d’ADECOSE. Amb aquesta incorporació, ADECOSE reuneix pràcticament el 100% de les corredories d’assegurances i reassegurances.

Missió estratègica: Defensem els interessos de les corredories d’assegurances i reassegurances

El nostre objectiu consisteix a defensar els interessos de les corredories d’assegurances i reassegurances que formen part d’ADECOSE, respectant i aprofundint en els valors de la llibertat, independència, objectivitat, ètica i servei als associats.

Visió empresarial: Professionalitzem el sector de la mediació

El panorama actual exigeix una nova cultura de gestió del risc empresarial, la qual cosa requereix una professionalització, transparència i independència més grans, i més informació i protecció per al consumidor. Com a associació líder i més representativa del sector, tenim una visió molt clara per als pròxims anys: ser l’aliat de les corredories d’assegurances i reassegurances perquè millorin tant professionalment com empresarialment.

Objectius clars

Defensa dels interessos de les corredories associades

Representem i exercim la defensa comuna dels interessos de les nostres corredories associades davant de l’Administració i a altres sectors econòmics i socials, d’acord amb els Estatuts de l’Associació.

Innovació i internacionalització

Promovem la innovació dins de la mediació, així com la creació de serveis i xarxes de caràcter internacional, que permetin la interrelació i intercanvi empresarials.

Posada en valor de la figura del corredor

Difonem la importància de les funcions de les corredories en relació amb l’assessorament en gerència de riscs, amb l’objectiu que es reconegui el valor que tenen per a la societat en general.

Comptem amb una estructura organitzativa altament professionalitzada

Veure organització

Codi de conducta

Compliment normatiu

Complim les lleis i criteris normatius aplicables i posem els mitjans necessaris perquè els nostres col·laboradors sàpiguen quines són les obligacions i drets que tenen.

Qualitat i objectivitat

Treballem sota les premisses de la qualitat i objectivitat en defensa del client, segons les seves circumstàncies i protegint-ne els interessos.

Professionalitat i honestedat

Mantenim un secret professional estricte i, en la nostra relació amb clients i asseguradores, proporcionem la informació necessària d’una manera clara, veraç i honesta.

Ètica i independència

Busquem l’ètica en les relacions amb clients, asseguradores i proveïdors, així com un criteri professional independent.

Estatuts d’ADECOSE.

Els nostres Estatuts contemplen els drets i obligacions de les nostres corredories associades, així com el funcionament de la Junta Directiva.

Descarregar Estatuts